شراب ناب تو مستونه ام کرد
دل بی تاب تو دیوونه ام کرد
شرر باره دو چشمون سیاهت
به آتیشم کشیده اون نگاهت
شب تاریکه و من بی چراغم
خدایا در غم و اندر فراغم
تو گفتی عاشقت ، خونش مباهه
منه سر داده را ، عشقت گناهه
به پروازم بیا، هم بال من شو
بیا ای حال خوش در فال من شو
ببین سرگشته را در کوی ، شیدا
ببین دارم تورا ، دارم تمنا
ببین من تشنه و آب حیاتی
ببین زندونیم ، راهه نجاتی
دریغا عمر کوته ، در گذاره
منه شیدا ، دلم در بند یاره